TH | EN

     

 
หัวข้อเรื่อง : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
       ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ (สฌ.สอ.) (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

        กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสนักงาน สส.ชสอ. ชั้น 5 อาคาร ชสอ. เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และดูพื้นที่ ณ ที่ดินของ สส.ชสอ.
 
       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดสอบราคา สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานที่ทำการ สส.ชสอ. ชั้น 5 อาคาร ชสอ. เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ราคา ชุดละ 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1048 หรือทางเว็บไซต์ www.fscct.or.th
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2559
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM