TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1656165616561656
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100040431000404310004043100040431000404310004043100040431000404
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ ชสอ. สอบราคาซื้อจอ LED 2 รายการ แบบใช้งานภายในอาคาร
รายละเอียด :
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาซื้อจอ LED 2 รายการ แบบใช้งานภายในอาคาร
รายการที่ 1 แบบใช้งานภายในอาคาร P4 พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
รายการที่ 2 แบบใช้งานภายในอาคารหรือตู้สื่อประชาสัมพันธ์พร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ. หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM