TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
686686686
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122064431220644312206443122064431220644312206443122064431220644
 
หัวข้อเรื่อง : สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด (สอท.) ประกาศประกวดราคา
รายละเอียด :
     สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด (สอท.) มีความประสงค์จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบศูนย์หลัก (Main Site) และศูนย์สำรอง (Backup Site) สำหรับระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด โดยวิธีการประกวดราคาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
   โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด อาคาร 5 ชั้น 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 15-30 สิงหาคม 2560
    และยื่นซองเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด อาคาร 5 ชั้น 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2568 2141 ต่อ 136-137
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM