TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
752752752
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122071031220710312207103122071031220710312207103122071031220710
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม
รายละเอียด :
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคาสำนักงาน ชสอ. (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองสอบราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 7 - 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 07 ก.ย. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM