TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
750750750
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122070831220708312207083122070831220708312207083122070831220708
 
หัวข้อเรื่อง : สส.ชสอ. ประกาศจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียด :
เนื่องด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดกำหนดการและเงื่อนไขการยื่นซองตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.ยื่นซองและพิจารณาผลในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 5 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2496 1048 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.fscct.or.th
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 08 ก.ย. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM