TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1589158915891589
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100033731000337310003373100033731000337310003373100033731000337
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ ชสอ. สอบราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ต ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
รายละเอียด :
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ต ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) เพื่อมอบแก่ผู้เข้าร่วมงาน พิธีแถลงข่าวและสัมมนา โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสมาชิก โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ. หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 116-118
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 03 พ.ค. 2559
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM