TH | EN

 

5514-อบรม เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ


 
โครงการอบรม หลักสูตร "เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ"

ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555

มีเข้ารับการอบรม 70 ท่าน จาก 52 สหกรณ์

1. ภาพอบรม

 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4170316F1FS3GDHJKYTIL5DA7565JT

2. ภาพงานเลี้ยง

 http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4170316F1FM5NBZLKFM78EYIE9I8Y1


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM