TH | EN

 

5602-อบรม กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 16


 
โครงการอบร "กรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 16"
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2556
 
ภาพอบรม
 
 
 
 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM