TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5222352223522235222352223
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089742150897421508974215089742150897421508974215089742150897421

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 พ.ย.59 ณ วัดสร้างแข้ จังหวัดอุดรธานี

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  ณ วัดสร้างแข้ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดย ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนการสหกรณ์ไทย และ พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุดรธานี ยอดเงินรวมจากการทอดกฐิน รวมทั้งสิ้น 2,296,639.99 บาท
วันที่เขียนข่าว : 14 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM