TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1759917599175991759917599
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060746050607460506074605060746050607460506074605060746050607460

ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาศเปิดสำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 60

         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาศเปิดสำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด และเข้าร่วมพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สอ.สาธารณสุขน่าน จก.
วันที่เขียนข่าว : 15 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM