TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันที่ 18-21 เมษายน 2560
         
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
 
    ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 และ 309 และสามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามแนบท้ายประกาศ ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2560
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1486355474doc14-2560_201702061102.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM