TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
295918295918295918295918295918295918
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783430837834308378343083783430837834308378343083783430837834308

ชสอ. ร่วม วางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560
       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วม วางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี มจ.ภีศเดช พร้อมประยูรยาท ให้เกียรติเป็นประธานวางพานพุ่ม ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM