TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2063220632206322063220632
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5061048950610489506104895061048950610489506104895061048950610489

บริการเงินกู้ ชสอ. โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น
[เอกสารแนบ]
      ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยดำหนดวงเงินกู้ที่แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท และเนื่องจากสหกรณ์สมาชิกมีความประสงค์ใช้บริการเงินกู้ในวงเงินที่เพิ่มขึ้น ชสอ. จึงได้ขยายวงเงินกู้โครงการดังกล่าว จากที่แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท และโปรโมชั่นพิเศษ  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
วันที่เขียนข่าว : 01 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM