TH | EN

   

   


 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8064806480648064
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3013157330131573301315733013157330131573301315733013157330131573
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” ครั้งที่ 3 และ 4
         
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ”

      ครั้งที่ 3  วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
      ครั้งที่ 4  วันที่ 3-4 เมษายน 2560  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเเชียงราย

        โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  ระบบบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  และเทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป  
            ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่กำหนด
         ทั้งนี้  ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
โทรศัพท์  0 2496 1199 ต่อ 308,309 และ311 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1488515692doc2017003031131.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM
 

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_025316dde7691dfc8ab3f8d211971792, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1) in Unknown on line 0