TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1510151015101510
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5740612557406125574061255740612557406125574061255740612557406125

โครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาสท จ.สกลนคร เมื่อวันที่ วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

       ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ วัดป่าสุทธาวาสท จ.สกลนคร โดยมี เจ้าคุณหลวงพ่อ พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส เป็นประธานสงฆ์ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานการรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และนายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM