TH | EN

   

   


 
 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8101810181018101
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3013161030131610301316103013161030131610301316103013161030131610
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ. แจ้งเลื่อนการทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ
         
         ตามที่ ชสอ. ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กำหนดทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณ- สังวรฯ และอุทิศกุศลแก่สมาชิก ชสอ. ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น

          ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานว่า ระยะเวลาในการจัดงาเลื่อนการทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯนทอดผ้าป่านั้นกระชั้นชิดและตรงกับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ    ทำให้มีผู้เข้าร่วมงานและร่วมบริจาคทำบุญจำนวนไม่มาก อีกทั้งงานดังกล่าวมี ชสอ. เป็นเจ้าภาพเดี่ยว ดังนั้น จึงขอเลื่อนการทอดผ้าป่า จากเดิม "วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560" เป็น "วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560" ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดย ชสอ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ      คณะผ้าป่าจังหวัดนครปฐม

 
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM
 

Warning: Unknown: open(C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1\sess_029248c31f3cef14259e5d871d37f269, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1) in Unknown on line 0