TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
611611611
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122056931220569312205693122056931220569312205693122056931220569
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60 เป็นต้นไป
         
      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดเงินและสถานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) รวมทั้งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยจ่ายของสหกรณ์ที่กู้เงินจาก ชสอ. จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก จากเดิม ร้อยละ  4.20 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.90 ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0-2496-1199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1495082680loan201705181051.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM