TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5201252012520125201252012
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089721050897210508972105089721050897210508972105089721050897210

พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

      ชสอ.จัดสัมมนาเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์" พลโท.ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.เป็นประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคเช้า นายปราโมทย์ สรวมนาม บรรยายหัวข้อ พรบ.สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ และภาคบ่าย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างสหกรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ และ จนท.สหกรณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
 
 

โดย : ฝ่ายวิชาการ
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM