TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6096609660966096
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755310857553108575531085755310857553108575531085755310857553108

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10-12 มี.ค. 60

       ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เป็นประธานสงฆ์ให้โอวาท แก่ผู้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรม พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานการรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสมคืด ปัญญาแก้ว ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน
วันที่เขียนข่าว : 13 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM