TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1739017390173901739017390
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060725150607251506072515060725150607251506072515060725150607251

ชสอ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยายงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ ยู ทาวเวอร์ และศูนย์ประชุมสหกรณ์ฯ

          พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยายงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ ยู ทาวเวอร์ และศูนย์ประชุมสหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินธุนกิจโครงการสยาม เทอมินอล เวิลด์ ระหว่าง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับ บริษัท สยาม โคออพ เวิลด์ วายด์ จำกัด เพื่อสร้างรายได้จากการพัฒนา "พื้นที่ยูทาวเวอร์" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ฯ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
โครงการ Siam Terminal World? Mega project ด้านการท่องเที่ยวมูลค่า 20,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บ.สยาม โคออพ เวิร์ล วายด์ จำกัด ฯลฯ พัฒนาศูนย์รวมยุทธศาสตร์เด่นแห่งประเทศไทย 8 ด้าน ได้แก่
1.ศูนย์จำหน่าย 24 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน ระดับพรีเมี่ยม
2.ศูนย์การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์สยาม 3.ศูนย์รวมจำลองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆของเมืองไทย
4.ศูนย์บริการ Meeting & Conference ระดับสากล ที่ภายในห้องมีการ Design วิจิตรอย่างไทย
5.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา SME&Star up
6. ศูนย์ข้อมูลและประสานงาน Asean +6 Gate way
7.สถาบันวิจัยและพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรม
8.ยุทธศาสตร์ 100% Product guarantee ระดับมาตรฐานสากล
ซึ่งรวบรวมไว้ บนพื้นที่ 28 ไร่ บนถนนศรีนครินทร์ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เขียนข่าว : 08 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM