TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
142147142147142147142147142147142147
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754667957546679575466795754667957546679575466795754667957546679

โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 10-12 มี.ค. 60

            ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ศาลาธรรมชินราชปัญจบพิธ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 13 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM