TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
679679679
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122063731220637312206373122063731220637312206373122063731220637
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ. ประกาศยกเลิกวันหยุดประจำปีและเพิ่มวันหยุดทำการประจำปี 2560
         
        ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติให้ยกเลิกวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) และเพิ่มวันหยุดราชการประจำปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) และวันที่ 13 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) จากมติดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงปรับปรุงวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี 2560 ที่ได้เคยกำหนดไว้ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกวันหยุดประจำปี ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) และเพิ่มวันหยุดประจำปี อีก 2 วัน จากประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. วันศุกร์  ที่ 13 ตุลาคม   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
149265780720170420.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM