TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
607607607
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122056531220565312205653122056531220565312205653122056531220565
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.60
         
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัย์ ของ ชสอ." ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัยของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
      โดยผู้ที่สนใจแต่ส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่ทัน สามารถดูภาพบรรยากาศย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 303-307
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM