TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1556155615561556
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100030431000304310003043100030431000304310003043100030431000304
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
         
         พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และรองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจำนวนทั้งสิ้น 718,000 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณอาคารกิจกรรมสหกรณ์ฯ
 
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM