TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1569156915691569
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100031731000317310003173100031731000317310003173100031731000317
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือชี้แจงการบริหารงานของ ชสอ. ในรอบปีบัญชี 2559
         
      ตามที่กลุ่มพิทักษ์ ชสอ. ได้มีเอกสารไปยังสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ตามเอกสารที่อ้างถึง และมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกสอบถามถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นเช่นไร และยังได้แสดงความห่วงใยต่อการบริหารงานของ ชสอ. นั้น
      ชสอ. จึงขอชี้แจงให้สหกรณ์สมาชิกทราบความจริงเพื่อความเข้าใจอันดี ต่อ ชสอ. ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 
วันที่เขียนข่าว : 08 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1496890538IT_scan0125.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM