TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1557155715571557
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100030531000305310003053100030531000305310003053100030531000305
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
         
        คณะกรรมการการเลือกตั้งขอประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งทำการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 10 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1497102252288525_IT_scan0138-1.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM