TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4561345613456134561345613
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5073974850739748507397485073974850739748507397485073974850739748

พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ไทย และเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.เสกสรรค์ ทองศรี กรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ไทย และเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM