TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1717171717171717
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100046531000465310004653100046531000465310004653100046531000465
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประกาศรับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7-18 สิงหาคม 2560
         
      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 7-18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 3 ชั้น 1 เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2953 1201-6 ต่อ 710-712(ในวันและเวลาราชการ) หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.peacoop.or.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1502321306mgr60.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM