TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5380153801538015380153801
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089899750898997508989975089899750898997508989975089899750898997

ครบรอบ 45 ปี ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2560

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45 สักการะพระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 45 ปี ชสอ. วันที่ 1 กันยายน 2560
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM