TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1532515325153251532515325
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060518750605187506051875060518750605187506051875060518750605187

เข้าร่วมประชุม ณ สอ.ครูนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดท่าม่วง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        วันที่ 8 กันยายน 2560 ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ และ นางสาคร มานพศิลป์ หัวหน้าแผนกอาคาร เข้าร่วมประชุม ณ สอ.ครูนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สหกรณ์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานทอดกฐิน ณ วัดท่าม่วง ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM