TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1145411454114541145411454
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101208131012081310120813101208131012081310120813101208131012081
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ร่วมกับ สอ.ครูเชียงใหม่ จก. มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
         
     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ และนายณัฐกร แก้วดี เลขานุการ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด สนับสนุนจำนวน 100,000 บาท
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM