TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5105551055510555105551055
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089625450896254508962545089625450896254508962545089625450896254

สัมมนาทางวิชาการ การจัดตั้งเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. กทม. 1 และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "การจัดตั้งเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. กทม. 1 และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์จะได้รับ" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพ
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM