TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4641546415464154641546415
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074055050740550507405505074055050740550507405505074055050740550





โครงการและบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในโครงการสัมมนาเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก เรื่อง "เกราะป้องกันผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์" เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM