TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4666946669466694666946669
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074080450740804507408045074080450740804507408045074080450740804

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม Development Education Workshop เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม Development Education Workshop เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 05 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM