TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1102111021110211102111021
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101164831011648310116483101164831011648310116483101164831011648
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ให้การต้อนรับ Mr.Shinya Furue Senior Economist, Norinchukin Research Institute นักวิจัยสหกรณ์ชาวญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์
         
      พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ Mr.Shinya Furue Senior Economist, Norinchukin Research Institute นักวิจัยสหกรณ์ชาวญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงาน ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 04 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM