TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1181011810118101181011810
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101243731012437310124373101243731012437310124373101243731012437
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พิธีเปิดโครงการเสวนา เรื่อง ปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0
         
     ดร. สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการเสวนา เรื่อง “ปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมโต่บักเส็ง อยุธยา ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าเสวนา กว่า 90 คนจาก 35 สอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM