TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1046210462104621046210462
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101108931011089310110893101108931011089310110893101108931011089
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ร่วมมอบหนังสือและสิ่งของให้แก่ผู้แทนเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (คิดถึงวิทยา) สาขาห้องเรียนเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน
         
     ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ และนายณัฐกร แก้วดี เลขานุการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ร่วมมอบหนังสือและสิ่งของให้แก่ผู้แทนเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (คิดถึงวิทยา) สาขาห้องเรียนเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560
      โดยห้องเรียนเรือนแพนี้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร โรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเปิดสาขาที่ริมลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ ปี 2536 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
 
วันที่เขียนข่าว : 08 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM