TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1170611706117061170611706
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3101233331012333310123333101233331012333310123333101233331012333
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. รับผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดท่าม่วง จ.นครศรีธรรมราช
         
      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วานิช รองประธานกรรมการ ชสอ. รับผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดท่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
วันที่เขียนข่าว : 10 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM