TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
309120309120309120309120309120309120
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3784748237847482378474823784748237847482378474823784748237847482

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักสหกรณ์ Supporter Members ของ ACCU

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักสหกรณ์ Supporter Members ของ ACCU จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM