TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
303917303917303917303917303917303917
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3784229437842294378422943784229437842294378422943784229437842294

ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จก. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการลงทุนและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601
วันที่เขียนข่าว : 19 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM