TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
441441441
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5740505657405056574050565740505657405056574050565740505657405056

ชสอ. เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560  ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพฯ  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ  บรรยายพิเศษการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์  สูอำพัน  ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุน  ในการจัดโครงการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM