TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
3441344134413441
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755045857550458575504585755045857550458575504585755045857550458

ชสอ. เข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ณ 27 รีสอร์ท ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

    วันที่ 2 ธันวาคม 2560  ณ 27 รีสอร์ท  ตำบลพลับพลาไชย  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์วัน-เพ็ญ  ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคกลาง และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ  รับมอบเงินสนับสนุน  ในการจัดโครงการอบรม   และมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน 110  คน จาก 51 สหกรณ์ 
วันที่เขียนข่าว : 04 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM