TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
114877114877114877114877114877114877
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5739147057391470573914705739147057391470573914705739147057391470

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)

      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ตามโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำปี 2560
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM