TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5590559055905590
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755260257552602575526025755260257552602575526025755260257552602

ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน ชสอ.
     พร้อมกันนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การลงทุน ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพด้วย
วันที่เขียนข่าว : 08 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM