TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
138116138116138116138116138116138116
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3910526239105262391052623910526239105262391052623910526239105262

สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การลงทุน คลินิคสหกรณ์ และการแก้ปัญหากู้วนซ้ำของสมาชิก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM