TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5587755877558775587755877
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5090107050901070509010705090107050901070509010705090107050901070

สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ.

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงานสหกรณ์ การลงทุน คลินิคสหกรณ์ และการแก้ปัญหากู้วนซ้ำของสมาชิก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่เขียนข่าว : 13 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM