TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2878287828782878
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3220797832207978322079783220797832207978322079783220797832207978
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ.กำหนดจัดโครงการจัดการ ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 - 11 มี.ค. 61
         
 
วันที่เขียนข่าว : 15 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1516000675ProjectKorea_ Singapore2018.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM