TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2931293129312931
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3220803132208031322080313220803132208031322080313220803132208031
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ด้วย ชสอ. กำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือก "ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560" ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 7.30-17.30 น. ณ สำนักงาน ชสอ.
         
 
วันที่เขียนข่าว : 17 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1516164941doc5-2561.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM