TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ.ร่วมกับ ชสอค.กำหนดจัดสัมมนาผลกระทบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินและแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 27 ม.ค. 61 ณ สำนักงาน ชสอ.
         
 
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1516253105IT_scan0600.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM