TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2896289628962896
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3220799632207996322079963220799632207996322079963220799632207996
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขยายเวลา! การรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา "Fin Tech and Cashless Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย" พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(โอกินาวา) ระหว่างวันที่ 16-20 มี.ค.61 ณ ชสอ.
         
     ด้วย ชสอ. กำหนดจัดสัมมนา “Fin Tech and Cashless Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” วันที่ 16 มีนาคม 2561  ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(โอกินาวา) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 
     
      ชสอ. จึงขอแจ้งขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว จากเดิม ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขยายเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถเลือกเฉพาะสัมมนาหรือสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสัมมนาครบจำนวนก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM