TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2830283028302830
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3220793032207930322079303220793032207930322079303220793032207930
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 23 วันที่ 24-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
         
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  "กรรมการดำเนินการใหม่" รุ่นที่ 23  วันที่ 24-27 เมษายน 2561  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 
       ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15240200991517542360doc201802021030.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM